1/12

Velkommen til Åbrinken!

Husk husk husk

Generalforsamling d. 15. marts på Åby Bibliotek. UDSKUDT OP UBESTEMT TID

Standerhejsning AFLYST

Foreningsfest d. 23. maj

Der er aktuelt ikke nogen datoer for opskrivning til venteliste. De bliver opdateret så snart der har været afholdt generalforsamling og en ny bestyrelse er sat.

Kalender