Poster og udvalg

Bestyrelsen

  

Formand: Christine Mosekjær
Kasserer: Pernille Dalsgaard
Menigt Medlem: Bodil Martine Østergaard

Menigt Medlem: Fritze Gielfeldt 

Næstformand: Teena Winckler

1. Suppleant Søren Andreasen

2. Suppleant Stefan Facius

Vurderingsudvalg

  

Tommy Jervidal

Niels Brink Andersen

Hans Højer

Suppleant Sina Zabell

Revision

Amdi Povlsen

Stefan Facius

Festudvalget

  

Fritze Gielfeldt

Jazmin Cullen

Flaggast

  

Børge Povlsen

Gas & Vandmester:

  

Børge Povlsen

- Gas købes bag kontoret hver lørdag kl 14

Trailer lejes hos:

 

Bente Pedersen

Motorklipper Minister:

 

Stefan Facius

Fællesplads Udvalg   

Fritze Gielfeldt

Jakob Tackmann

Manja Jensen

Jazmin Cullen

Sina Zabell

Forbundsfæl(d/l)erne

Jakob Tackmann

Jazmin Cullen

Søren Nyskov

Tommy Jervidal

Anders Kirk

Kompost Ministeriet

Sina Zabell

Æblelaug

  

Bente Pedersen

Anja Saugberg

Duerne

Børge Povlsen

Lone Christensen

suppleant Bente Pedersen

Bibliotekar

  

Iben Kofoed

Nabo støtten

Rikke Pedersen

Web  

 

Bodil Martine Østergaard

© 2020 H F Aabrinken