Poster og udvalg

Bestyrelsen

  

Formand: Christine Mosekjær
Kasserer: Elina Ochoa 
Sekræter: Pernille Dalsgaard

Menigt Medlem: Fritze Gielfeldt 

Næstformand: Teena Winckler

1. Suppleant Rikke Nuja Pedersen 
2. Suppleant Tina Gønge

Vurderingsudvalg

  

Vurderingsmand Tommy Jervidal

Vurderingsmand Niels Brink Andersen

Vurderingsmand Kristian Bluhme Pedersen

Revision

 

Holger Hansen

Amdi Povlsen

Festudvalget

  

Fritze Gielfeldt

Jazmin Cullen

Flaggast

  

Børge Povlsen

Fællesplads Udvalg   

Fritze Gielfeldt

Jakob Tackmann

Manja Jensen

Jazmin Cullen

Sina Zabell

Kompost Ministeriet

Sina Zabell

Æblelaug

  

Lena Rindal

Bente Pedersen

Anja Saugberg

Gartner

  

Dieter Feddersen

Gas købes hos:

  

Børge Povlsen

(bag kontoret hver lørdag kl 14)

Trailer lejes hos:

 

Bente Pedersen

Motorklipper Minister:

 

Stefan Facius

© 2020 H F Aabrinken