top of page

Poster og udvalg

bestyrelsen.png
blade.png
ringbind.png
Bestyrelsen

Formand Thomas Kjærgaard, have 74
Kasserer Søren Nyskov, have 111
Næst formand Rikke Pedersen, have 66

Sekretær Tine Billesten, have 123

Menigt Medlem Ulla Pedersen, have 45

1. Suppleant Jazmin Cullen, have 48A

2. Suppleant Ulla Andersen, have 8

Vurderingsudvalg

Tommy Jervidal, have 112

Erik Bech Rasmussen, have 69

Hans Højer, have 126

Suppleanter

Jens Bech, have 128

Bastian Kruse, have 54

Revision

Marianne Pedersen, have 80

Ingrid Irgens, have 106B

 

Suppleanter

Eigil Johnsen, have 75 b

Jette Hasle, have 79

Festudvalget 

Brian Arendtsen, have 79

Lone Christensen, have 89

Plads til flerer kom og lav fest med os

Arbejdsdagsudvalg

Tina Ann-Beth Hjarsbæk, have 6

Lisbeth Hasle Wolf, have 58

Jens Pauli Dam, have 13

Lone Christensen, have 89 (køkken kaptajn)

Ulla Pedersen, have 45 

Gas & Vandmester:

Børge Povlsen, have 44

- Gas købes bag kontoret hver lørdag kl 14

Trailer lejes hos:

Bente Pedersen, have 36

Skriv sms/messenger på tlf: 61791102

Loppeist

Christine Mosekjær, have 42

Præmiepige

Christine Mosekjær, have 42

De sidste søndags grillister

Bente & Børge Pedersen, have 36

Skt. Hans mor/børnebål

Rikke Pedersen, have 66

Bente Pedersen, have 36

Børge Pedersen, have 36

Flaggast

Børge Povlsen, have 44

Fællesgræs Minister:

Stefan Facius, have 27

Parkeringshjælp

Christine Mosekjær, have 42

Kompost Ministeriet

Sina Zabel , have 48

Æblelaug

Bente Pedersen, have 36

Børge Pedersen, have 36

Anja Saugberg, have 87

Duerne

Amdi Povlsen, have 3

Børge Povlsen, have 44

Lone Christensen, have 89

Steen Jensen, have 5

Bibliotekar

Iben Kofoed, have 95

Bold- og bordtennis Minister

Søren Andreasen, have 64

Print-Personen

Eigil Johansen, have 75B

Velkomstkomitøse 

Christine Mosekjær, have 42

Web

Christine Mosekjær, have 42

 

Arbejdsgruppe byggeregler

Søren Nyskov, have 111

Elina Ochoa Cullen, have 59

Aabrinken's Flagklub

Vil du være med i flagklubben, så der flages på din fødselsdag? Kontakt

Christine Mosekjær, have 42

haveredskaber.png
grensaks.png
aeblelaug.png
bottom of page