Poster og udvalg

Bestyrelsen

  

Formand: Christine Mosekjær
Kasserer: Pernille Dalsgaard

Næstformand: Teena Winckler
Menigt Medlem: Bodil Martine Østergaard

Menigt Medlem: Fritze Gielfeldt 

1. Suppleant Søren Andreasen

2. Suppleant Stefan Facius

Vurderingsudvalg

  

Tommy Jervidal

Niels Brink Andersen

Hans Højer

Suppleant Sina Zabell

Revision

Amdi Povlsen

Stefan Facius

Festudvalget

  

Fritze Gielfeldt

Jazmin Cullen

Flaggast

  

Børge Povlsen

Gas & Vandmester:

  

Børge Povlsen

- Gas købes bag kontoret hver lørdag kl 14

Skraldeministeriet

Stefan Facius

Rikke Søgaard

Juan de Elizalde

Parkeringspatruljen "Vejens Vogter" :)

Officer: Søren Nyskov

med support fra: Jane Clausen

Trailer lejes hos:

 

Bente Pedersen

Motorklipper Minister:

 

Stefan Facius

Kloakhjælpen

Iben Kofoed

Fællesplads Udvalg   

Fritze Gielfeldt

Jakob Tackmann

Jazmin Cullen

Sina Zabell

Forbundsfæl(d/l)erne

Jakob Tackmann

Jazmin Cullen

Søren Nyskov

Tommy Jervidal

Anders Kirk

Kompost Ministeriet

Sina Zabell

Grøftelauget

Søren Nyskov

Lars Møller

Æblelaug

  

Bente Pedersen

Anja Saugberg

Duerne

Børge Povlsen

Lone Christensen

suppleant Bente Pedersen

Bibliotekar

  

Iben Kofoed

Print-Personen

Eigil Johansen

Velkomstkomitøse 

Rikke Søgaard

Nabo støtten

Rikke Pedersen

Web  

 

Bodil Martine Østergaard

© 2020 H F Aabrinken