top of page

Kontakt Aabrinken

Bestyrelsen træffes på to måder:

1) Send en mail til: hfaabrinken@gmail.com

2) Mød op i foreningshusets åbningstider. Åbningstiderne bliver løbende opdateret på hjemmesiden. Foreningshuset ligger i havegang 2 i nr. 39.

Det er vigtigt for bestyrelsen at man benytter sig af de to muligheder vedrørende bestyrelsesarbejde, da vi ønsker at være private kolonister når vi færdes i foreningen.

Al henvendelse vdr. bestyrelsesarbejde, udenfor ovenstående, som sms, messenger, private mails og private haver, er ikke velkomment da det hindrer den samlede bestyrelse at få indsigt og handle på forespørgsler.

Ved leje af trailer kontakt: Bente Pedersen. Se opslagstavle på foreningshuset for kontakt til Bente.

bottom of page