top of page

Salg og vurdering

Hvis du gerne vil sælges dit hus, bedes du læse hele denne side,
den giver dig svar på de mest almindelige spørgsmål.

tilsalg.png

Husene i Aabrinken vurderes efter reglerne for vurdering, der er lavet af Kolonihaveforbundet. Medlemmerne i vurderingsudvalget har været på kursus for at kunne tolke reglerne for vurdering.

 

Du kan læse hovedretningslinierne her

Samt en uddybelse af vurdering af kolonihavehuse her

Der sælges huse hele året, men er det uden for sæsonen, er det kun muligt at sætte et salg i gang via mail. Sætter du dit hus til salg uden for sæson skal du være opmærksom på, at processen kan vare lidt længere end sædvanligt.

Ibrugtagningstilladelse: For at få dit hus vurderet skal der foreligge en ibrugtagningsattest. Det vil sige dit hus skal være godkendt. Det er dit eget ansvar at sikre at du har sådan en, da vurderingsfolkene ikke må vurdere uden. Du kan kontakte bestyrelsen for at få en kopi af den. Hvis ikke der foreligger en ibrugtagninsgtilladelse, skal dit hus godkendes ved Kredsen inden en vurdering.

Løsøre: Inden vurderingen skal du have lavet en løsøreliste. Løsøre er alle de ting i dit hus, som du reelt kunne tage med dig hvis du ville, men ønsker at sælge. Det vil sige også komfur, køleskabe, møbler, osv. Køber er ikke forpligtet til at købe dine løsøre, er køber interesseret står du selv for dette salg.

Vurdering: For at få en vurdering skal du indbetale kr. 1.200,- på følgende konto: regnr. 5381 kontonr. 0000593825 i Arbejdernes Landsbank, ved indbetalingen skal du påføre teksten vurdering af have nr. XXX (dit have nummer)

Når du har indbetalt pengene, sender du en mail til hfaabrinken@gmail.com på den skal du skrive hvad hus det drejer sig, dit telefonnummer og om du ønsker at sælge, overdrage til familie eller blot en vurdering. Når din indbetaling er registeret vil du blive kontaktet af vurderingsudvalget og sammen finder i en dag hvor dit hus bliver vurderet.

Inden vurderingen finder sted bedes du udfylde en ejererklæring.

Vurderingen sker efter vurderingsreglerne. Har du spørgsmål i forbindelse med vurderingen, så spørg når du bliver kontaktet af vurderingsudvalget, de ved meget mere om vurderingsreglerne end bestyrelsen.

Hvis du er utilfreds med vurderingen kan du indgive en anke, så skal du bruge denne formular. Anken afleveres til bestyrelsen og behandles af Århus Kredsen. En ankevurdering koster kr. 1.500,-

Prisen for vurdering og anke fastsættes af Århus kredsen og reguleres hvert år. Pengene er løn til medlemmerne i vurderingsudvalget. En vurdering gælder i 12 mdr., såfremt bestyrelsen skønner, at der siden vurderingen ikke er sket nævneværdige forandringer i haven eller hus. Dog gælder den kun til ét salg.

Opsigelse: Hvis du ønsker at sælge dit hus skal du også lave en  opsigelse, den afleveres til bestyrelsen.

 

Salg/overdragelse: Du skal være opmærksom på at et salg eller overdragelse kun kan finde sted med en vurdering og en opsigelse, den afleveres til bestyrelsen.

Herefter får både medlemmer og venteliste mulighed for i 14 dage at byde ind på din have. Den med højest anciennitet får mulighed for at købe haven.

Bestyrelsen står for salget af din have og laver overdragelses papirerne, lejekontrakt osv. Inden vi mødes og laver overdragelsen, skal du, sammen med den nye køber, aflæse vandmåleren i din brønd, så ved køberen også hvor den er.

Som sælger skal du indhente tingbogsattest til fremvisning. Her er en guide til at indhente denne. 

Du kan her læse Kolonihaveforbundets vejledning om køb og salg.

Har du ikke en printer er du selvfølgelig velkommen til at hente de forskellige formularer i foreningshusets åbningstid

bottom of page