Salg og vurdering

Hvis du gerne vil sælges dit hus, bedes du læse hele denne side,
den giver dig svar på de mest almindelige spørgsmål.

Husene i Aabrinken vurderes efter reglerne for vurdering, der er lavet af Kolonihaveforbundet. Medlemmerne i vurderingsudvalget har været på kursus for at kunne tolke reglerne for vurdering.

 

Du kan læse hovedretningslinierne her

Hvis du vil have vurderet dit hus skal du kontakte bestyrelsen, helst pr. mail, ellers i åbningstiden. 

Du kan kun sælge eller overdrage dit hus, hvis det er blevet vurderet.

 

Du skal være opmærksom på at et salg kun kan finde sted med en vurdering og en opsigelse, den afleveres til bestyrelsen. En vurdering gælder i 12 mdr., såfremt bestyrelsen skønner, at der siden vurderingen ikke er sket nævneværdige forandringer i haven. Der sælges huse hele året, men er det uden for åbningssæsonen, er det kun muligt at sætte et salg igang via mail. Sætter du dit hus til salg uden for sæson skal du være opmærksom på, at processen kan tage lidt længere end sædvanligt. Desuden kan vurderingsudvalget, i tilfælde af sne, udsætte vurderingen. Ved et salg er der som minimum 4 mennekser der skal mødes og det kan tage tid at få den aftale på plads.

 

For at få dit hus vurderet skal der foreligge en ibrugtagningsattest. Det vil sige dit hus skal være godkendt. Det er dit eget ansvar at sikre at du har sådan en, da vurderingsfolkene ikke må vurdere uden. For at få en vurdering skal du indbetale kr. 1060,- på følgende konto: regnr. 5381 kontonr. 0000593825 i Arbejdernes Landsbank, ved indbetalingen skal du påføre teksten vurdering af have nr. XXX (dit have nummer) Prisen for vurdering og anke fastsættes af Århus kredsen og reguleres hvert år. Pengene er løn til medlemmerne i vurderingsudvalget. 

 

Når du har indbetalt pengene, sender du en mail til hfaabrinken@gmail.com på den skal du skrive hvad hus det drejer sig, dit telefonnummer og om du ønsker at sælge, overdrage til familie eller blot en vurdering. Når din indbetaling er registeret vil du blive kontaktet af vurderingsudvalget og sammen finder i dag hvor dit hus bliver vurderet.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med vurderingen, så spørg når du bliver kontaktet af

vurderingsudvalget, de ved meget mere om vurderingsreglerne end bestyrelsen. 

Vurdering
 

Inden vurderingen skal du have lavet en løsøreliste. Løsøre er alle de ting i dit hus, som du reelt kunne tage med dig hvis du ville, men ønsker at sælge. Det vil sige også komfur, køleskabe, møbler, osv. Vurderingen sker efter vurderingsreglerne.

 

Når vurderingen har fundet sted afleverer vurderingsudvalget den til bestyrelsen, som vidergiver den til dig.

Salg
 

Hvis du ønsker at sælge dit hus skal du også lave en opsigelse, den afleveres til bestyrelsen. Opsigelsen skal for afleveres sammen med anmodningen om vurdering.

 

Hvis du er utilfreds med vurderingen kan du indgive en anke, så skal du bruge denne formular. Anken afleveres til bestyrelsen og behandles af Århus Kredsen. En ankevurdering koster kr. 1.346,-

 

Såfremt du accepterer vurderingen, bliver der sat en seddel op på opslagstavlen på foreningshuset om internt salg af din have. På denne står husnummer, pris og dit telefonnummer/mail. Hvis der er nogen internt i Aabrinken der ønsker at se dit hus, kontakter de dig og du aftaler en fremvisning.

 

Sedlen hænger på tavlen i 14 dage og hvis nogen internt i foreningen gerne vil købe haven, skal de lægge en seddel i postkassen ved fælleshuset med navn, telefon og havenummer. Mundlige henvendelser gælder ikke, hverken dem der kommer til sælger eller bestyrelsesmedlemmer.

 

På denne måde sikre vi os, at det er den med højest anciennitet der får tilbudt at overtage haven. Vær opmærksom på, at du i denne periode kan få uventet gæster, da mange i foreningen mener, man gerne må gå ind i de haver der er til salg.

 

Samtidig sendes huset ud til ventelisten. Vil man gerne købe den tilbudte have, skal man melde tilbage til bestyrelsen, den med laveste nummer får lov at købe haven.

 

Bestyrelsen står for salget af din have og laver overdragelse papirerne, lejekontrakt osv. Inden vi mødes og laver overdragelsen, skal du, sammen med den nye køber, aflæse vandmåleren i din brønd, så ved køberen også hvor den er.

 

Køber er ikke forpligtet til at købe dine løsøre, er køber interesseret står du selv for dette salg. 

 

Har du ikke en printer er du selvfølgelig velkommen til at hente de forskellige formularer i foreningshusets åbningstid.

© 2020 H F Aabrinken